frontpage.png
Coaching/beskæftigelsesrettet vejledning

Kort sagt er Coaching en metode til at få det bedste frem i det enkelte menneske. Den fornemmeste opgave består i at hjælpe den enkelte til, at udvikle sig selv og opdage og udnytte sit fulde potentiale.
Det fulde potentiale kan beskrives som summen af talenter og muligheder, når barrierer og forhindringer er overvundet. Coaching kan benyttes til at opnå mål på såvel personlige som erhvervsmæssige områder. Vi arbejder løsningsorienteret mod de mål personen ønsker at opnå.

 

Særligt tilrettelagte forløb for jobcentre

 

Som en del af vores coaching tilbyder vi særligt tilrettelagte forløb, hvor målgruppen primært er 18-30 årige personer, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, stk. 1, nr. 3: Personer med problemer udover ledighed. Der vil være mulighed for at købe enkeltpladser og større gruppeforløb. Betaling efter aftale.

 

Vi tilbyder ressourceorienteret afklaring, individuel vejledning og social opkvalificering til unge/voksne med ADHD eller ADHD-lignende symptomer. Forløbet tager udgangspunkt i individuelle ressourceorienterede samtaler og netværksgrupper, hvor borgeren tilbydes individuel støtte, vejledning og undervisning. Vi tilbyder undervejs hjemmebesøg, hvor man kan få støtte og vejledning til at strukturere og håndtere sin hverdag. Der vil være fokus på at afklare og styrke potentialet for at kunne deltage i praktik, uddannelse, virksomhedsrettede tilbud, EGU, FVU og lign., med henblik på at komme i selvforsørgelse, eller tættere på selvforsørgelse. Den individuelle vejledning benyttes til at opnå mål på såvel personlige som erhvervsmæssige områder.

 

Vi tilbyder ressourceorienteret afklaring, individuel vejledning og opkvalificering til unge/voksne der er præget af mentale helbredsproblemer så som stress, social fobi, angst og depression. Forløbet sammensættes individuelt og tager højde for de udfordringer som den enkelte må have. Der vil være mulighed for deltagelse i netværksgrupper, hvor der blandt andet undervises i psykoedukation, mestringsstrategier, identitet og selvfremstilling, mål for uddannelse og arbejde. Forløbet har til formål, at afhjælpe psykiske problemstillinger og forberede borgeren på arbejdsmarked eller uddannelse, samt mestre tilværelsen som helhed.

 

 

• Praksis: Torvet 24, 2. sal 8700 Horsens • Mobil 2783 6220 • E-mail: kak@udviklingshuset-aps.dk