frontpage.png
Pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning

Den fornemmeste opgave består i at hjælpe den enkelte til, at udvikle sig selv, føle sig tilpas i livet og udnytte sit fulde potentiale.
 

Særligt tilrettelagte forløb for unge og voksne i vanskeligheder.

 

Som en del af vores vejledning tilbyder vi særligt tilrettelagte forløb, hvor målgruppen primært er 18-30 årige personer, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og har problemer udover ledighed. Der tilbydes også forløb som en del af en unge – og familieindsats. Der vil være mulighed for at købe enkeltpladser og større gruppeforløb.

 

Vi tilbyder eksempelvis ressourceorienteret afklaring, individuel vejledning og social opkvalificering til unge/voksne med ADHD eller ADHD-lignende symptomer. Forløbet tager udgangspunkt i individuelle ressourceorienterede samtaler og netværksgrupper, hvor borgeren tilbydes individuel støtte, vejledning og undervisning. Vi tilbyder undervejs hjemmebesøg, hvor man kan få støtte og vejledning til at strukturere og håndtere sin hverdag.

 

Hvis ordregiver er beskæftigelsesområdet, vil der være fokus på at afklare og styrke potentialet for at kunne deltage i praktik, uddannelse, virksomhedsrettede tilbud, EGU, FVU og lign., med henblik på at komme i selvforsørgelse, eller tættere på selvforsørgelse. Den individuelle vejledning benyttes til at opnå mål på såvel personlige som erhvervsmæssige områder.

 

Vi tilbyder ressourceorienteret afklaring, indviduel vejledning og opkvalificering til unge/voksne der er præget af mentale helbredsproblemer så som stress, social fobi og depression. Forløbet sammensættes individuelt og tager højde for de udfordringer som den enkelte må have. Der vil være mulighed for deltagelse i netværksgrupper. hvor der blandt andet undervises i psykoeduktaion, mestringsstrategier, identitet og selvfremstilling, ønsker og drømme for fremtiden. Forløbet har til formål, at afhjælpe psykiske problemstillinger og forberede borgeren på arbejdsmarked eller uddannelse, samt mestre tilværelsen som helhed.   

 

 

• Praksis: Torvet 24, 2. sal 8700 Horsens • Mobil 2783 6220 • E-mail: kak@udviklingshuset-aps.dk