frontpage.png
Organisationsudvikling
Vi arbejder med organisationsudvikling på flere niveauer. Vi kan gå ind og arbejde med forandringsprocesser på det organisatoriske plan, men arbejder også gerne med individet.

UdviklingsHuset forstår organisationer som sociale konstruktioner. Det betyder, at vi alle er med til at konstruere den virkelighed vi lever i, gennem den måde vi taler og forhandler os selv, hinanden og organisationen.

På det organisatoriske plan arbejder vi ud fra ideen om anerkendende og værdsættende undersøgelse og dialog, inspireret af David L. Cooperriders teorier om appreciative inquiry. Appreciative Inquiry gør op med paradigmet om, at undersøge problemer i detaljen kan løse problemer.

Derimod siger de, at problemfokuseringen har det med at udvikle et særligt sprog, der holder organisationen nede, vi bliver specialister i problemer. I stedet er udgangspunktet, ”bag ethvert problem skjuler sig en frustreret drøm”. (Peter Lang, citeret af Dall og Hansen, 2001).

Det vil sige vi retter vores opmærksomhed på de ressourcer, værdier og ønsker der er i organisationen. Vi søger hvilke positive handlinger, kompetencer og kvaliteter, der er i organisationen når den fungerer bedst. Vi retter vores fokus på det der virker, og samtidig afdækker vi viden om, hvad det er vi og andre gør når det lykkes, og hvilke betingelser der giver næring til det. Herigennem åbner vi op for muligheder og igangsætter processer til at virkelighedsgøre drømmen om fremtiden.

Vi tilbyder den enkelte medarbejder i organisationen en mulighed for at bearbejde personlige kriser og opløse fastlåste mønstre.

Vi kan tilbyde kurser og rådgivning i stresshåndtering, eller blot personlige redskaber til håndtering af stress.
 

• Praksis: Torvet 24, 2. sal 8700 Horsens • Mobil 2783 6220 • E-mail: kak@udviklingshuset-aps.dk