frontpage.png
Pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning

Den fornemmeste opgave består i at hjælpe den enkelte til, at føle sig tilpas i livet.

Som en del af vores vejledning tilbyder vi særligt tilrettelagte forløb, hvor målgruppen primært er 18-30 årige personer, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og er ramt af problemer udover ledighed. Der tilbydes også forløb som en del af en unge – og familieindsats. Der vil være mulighed for at købe enkeltpladser og større gruppeforløb.

 

Hvis ordregiver er beskæftigelsesområdet, vil der være fokus på at afklare og styrke potentialet for at kunne deltage i praktik, uddannelse eller virksomhedsrettede tilbud, med henblik på at komme i selvforsørgelse, eller tættere på selvforsørgelse. Den individuelle vejledning benyttes til at opnå mål på såvel personlige som erhvervsmæssige områder. 

 

Vi tilbyder ressourceorienteret afklaring, individuel vejledning og opkvalificering til unge/voksne der er ramt af mentale helbredsproblemer så som angst, stress, social fobi og depression. Forløbet sammensættes individuelt og tager højde for de udfordringer som den enkelte må have. Der vil være mulighed for deltagelse i netværksgrupper, hvor der blandt andet undervises i  mestringsstrategier, identitet og selvfremstilling, ønsker og drømme for fremtiden. 

 

• Praksis: Torvet 24, 2. sal 8700 Horsens • Mobil 2783 6220 • E-mail: kak@udviklingshuset-aps.dk