frontpage.png
Profil
                       

Karina Kring - Daglig Leder/kandidat i pædagogisk psykologi/psykoterapeut/ medlem af pædagogiske psykologers forening

 

2017-2019

Narrativ familieterapeut, narrativ samtaleterapeut, DISPUK 

 
2018Deltagelse i kurset Dyssociale og narcissistiske personlighedsforstyrrelser – karaktertræk, adfærd og interaktion. 

2014

Uddannet Mindfulnesinstruktør, Atwork Århus

 

2012 

ACT terapeutuddannelse (acceptance and commitment therapy) hos Kognitivgruppen i Århus ved psykolog Karsten Abel. 

 

2010

 

Deltagelse i kurset Dobbeltdiagnose – når psykisk sygdom og misbrug mødes ved Henrik Rindom. Om psykisk sygdom og brug af rusmidler, samt  vigtigheden af den rette udredning og behandling af primærdiagnosen. 

 

2010

 

Indehaver af UdviklingsHuset ApS. Varetager den daglige ledelse.  Arbejder hovedsageligt med borgere med ADHD, Asperger og Angstproblematikker. Arbejder konkret med afklarings- og motivationsforløb, psykoedukation i forhold til gældende problematik, stabilitetsskabende strategier, forbedring af kognitiv funktion, tilpasning af sociale færdigheder. Varetager mentoropgaver for unge i praktik og løntilskud. Samarbejder med Psykiatrisk hospital, KRIM og KIF omkring borgere. Arbejder i workbase.  

 

2008-2010

 

 

Ansat i Kompetencehuset Ramsdal som daglig leder for de konsulenter, der arbejder med match 4 og 5. Står for personaleledelse, tilrettelæggelse af daglig praksis og faglig supervision for de konsulenter, der har sygeopfølgningsforløb, flexforløb, afklaringsforløb og beskæftigelsesrettede forløb. Deltager i daglig drift. Har sygeopfølgningssamtaler for langtidssygemeldte borgere. Underviser blandt andet i stresshåndtering, livsfortællinger, kommunikation og kropsprog, psykoedukation, udvikling og personlighed. Laver ressourceprofiler, funktionsevnevurderinger, sygeopfølgningsplaner, kontaktforløb. Skriver pædagogiske metoder til offentlige udbud. 

 

2007 

HRkonsulent hos Kompetencehuset Ramsdal. Kursusleder på ”Vejen frem”, et beskæftigelsesrettet forløb. Gruppeforløb med undervisning. Etablering af praktikker og løntilskud, ordinært arbejde. 

 

2006 

Træningsworkshop hos Daniel og Tara Goleman. ”Følelsernes alkymi”. 

 

2006-2010

 

 

Selvstændig pædagogisk psykologisk konsulent og narrativ behandler. Laver konsulentarbejde i daginstitutioner, som tovholder ved udarbejdelse af læreplaner og som procesansvarlig ved praksisudvikling. Arbejder desuden med forældrerådgivning og individuelle terapeutiske samtaler, med supervision og med professionelle udviklingsforløb gennem kognitiv coaching. Har beskæftiget sig med udviklingsprojekter rettet mod børn og unge med ADHD. Har fokusområde på konsultative metoder og på forandringsprocesser i relationer, og ikke på diagnosticering. Tegn-til-tale kursus ved Region Nordjylland, Aalborg Skolen, Trin Intro v. Anne Søbye. 

 

2003-2006

 

 

Kandidat i pædagogisk psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet, København, med speciale i narrative forandringsprocesser. Som kandidat i pædagogisk psykologi har Karina i sit studie arbejdet med udvikling og personlighed, evaluering – rådgivning og intervention, læring og kognition, subjektivering – socialitet og diversitet, videnskabsteori og metode samt anvendt pædagogisk psykologi, og hun er dermed kvalificeret i forhold til arbejdsområder som behandling, rådgivning, vejledning, evaluering, udviklingsarbejde, undervisningstilrettelæggelse og konsulentbistand.  

 

2005

 

Træningsworkshop hos Daniel Goleman og Chokyi Nyima Rinpoche; ”Arbejdet med en selv og andre: Nødvendigheden af visdom og medfølelse i medicinsk behandling, psykoterapi og socialt arbejde”. Gomde.  

 

2003 

PD i  psykologi, JCVU.  Pædagogisk psykologi, pædagogisk psykologisk intervention, videnskabsteori. 

 

1997-2003

 

Fastansat på Bethesdavej 81, Århus. Pædagog i vuggestueafdeling. Undervisning, vejledning og rådgivning af teenagemødre i Projekt Vordende mor i samarbejde med Mødrehjælpen. Handlingsplanansvarlig for synshandicappede børn.  Den daglige praksis bestod af omsorg for børn i vuggestuealderen og rådgivning af forældre, der havde brug for særlig støtte og opmærksomhed for at få overskud til hverdagen. Udarbejdede forudsætningsanalyser og ressourceprofiler. 

 

1994-1996 

Specialpædagog på Børnegården Rundhøj, en institution med integration af døve børn. 

 

1991-1994 

Pædagoguddannelse på Jysk Pædagogseminarium, JFS.  

 
   
   
   
   
 

Jørgen Kring - Pædagogisk konsulent, familieterapeut

 
2018-2019Narrativ familieterapeut, DISPUK  
2018Deltagelse i kurset Dyssociale og narcissistiske personlighedsforstyrrelser – karaktertræk, adfærd og interaktion. 
2013 Uddannet Vejleder i positiv psykologi ved AtWork, Århus 
2012ACT-uddannet ved Kognitivgruppen i Århus. 
2010 Deltagelse i kurset Dobbeltdiagnose – når psykisk sygdom og misbrug mødes ved Henrik Rindom. Om psykisk sygdom og brug af rusmidler, samt  vigtigheden af den rette udredning og behandling af primærdiagnosen.  

2010- 

 

Ansat som pædagogisk konsulent i UdviklingsHuset.  Arbejder på beskæftigelsesrettet forløb Indsatsen.  Står hovedsageligt for den virksomhedsrettede kontakt og for hjemmesamtaler. Arbejder konkret med afklarings- og motivationsforløb, psykoedukation i forhold til gældende problematik, stabilitetsskabende strategier, forbedring af kognitiv funktion, tilpasning af sociale færdigheder. Har individuelle samtaler og underviser i netværksgrupper.  Etablerer praktikker og orienterer virksomheder om vigtigheden af struktur og planlægning. Arbejder i workbase. Varetager alle opgaver. (Fuld og delvis myndighed).

 
2008-2010 Leder af SFO på Kolt Skole, Århus Kommune.  
2005-2008 Leder i Børnehave Elverdalsparken, Højbjerg. En børnehave med handicapintegration af børn med ADHD, Autisme, Asperger og andre psykiske problemstillinger.  

2004-2008

 

 

 

 

Diplom moduler fra JCVU:

Modul i pædagogisk psykologi med fokus på anerkendelse i det professionelle arbejde, systemisk tænkning som metode, inklusion og eksklusion.

Ledelsesmoduler: Ledelse og Coaching, Ledelse og medarbejder, Det personlige lederskab, Ledelse i et politisk styret system, Ledelse og organisation. Fokus har her været rettet på medledelse og anerkendelse som styringsredskab i et systemisk perspektiv. Arbejdsmiljøuddannelsen fra Århus Kommune. 

 

2002-2004

Konstitueret leder i Børnehaven Elverdalsparken, Højbjerg. 
2000-2004 Souschef i Børnehaven Elverdalsparken, Højbjerg.  En børnehave med handicapintegration af børn med Autisme, ADHD, selektiv mutisme.  
1997-1999 Pædagog,  Ringgårdens Fritidshjem. Ansvar for integration af børn med ADHD og Asperger.  
1997 Klubmedarbejder, Fritidsklubben Holme Vestergård. En klub for unge i et socialt belastet område.  
1995-1996 Ansat som pædagog på Fritidshjemmet Frijsenborgvej, Risskov.  
1994-1995 Ansat som pædagog i Grønløkke Skolens SFO, Tranbjerg  
1991-1994 Pædagoguddannelsen fra JPS, Risskov.  
   
 Peter Fugleberg - Pædagogisk konsulent, familieterapeut 
2018-2019

Narrativ familieterapeut, DISPUK 

 
2018Deltagelse i kurset Dyssociale og narcissistiske personlighedsforstyrrelser – karaktertræk, adfærd og interaktion. 
2015 Uddannet Vejleder i positiv psykologi ved At-Work, Århus.   
2013- Pædagogisk Konsulent, Udviklingshuset, Horsens. Arbejder på beskæftigelsesrettet forløb Indsatsen. Arbejder konkret med afklarings- og motivationsforløb, psykoedukation i forhold til gældende problematik, stabilitetsskabende strategier, forbedring af kognitiv funktion, tilpasning af sociale færdigheder. Har individuelle samtaler og underviser i netværksgrupper. Etablerer praktikker og orienterer virksomheder om vigtigheden af struktur og planlægning. Arbejder i workbase. Varetager alle opgaver. (Fuld og delvis myndighed).  
2013ACT-uddannet ved Kognitivgruppen i Århus v. Psykolog Morten Sveistrup Hecksher.  
2008-2013 Konsulent, Kompetencehuset, Horsens. Kursusleder på  beskæftigelsesrettede forløb for kontanthjælpsmodtagere. Gruppeforløb med undervisning. Etablering af praktikker og løntilskud, ordinært arbejde samt samtaleforløb. Arbejdede i Workbase (fuld og delvis myndighed)  

 

2005-2008 

Konsulent, Ramsdal Job og Karriere, Horsens. Kursusleder på  beskæftigelsesrettede forløb for dagpengemodtagere herunder LVU-forløb  Gruppeforløb med undervisning. Etablering af praktikker og løntilskud, ordinært arbejde. Arbejdede i Arbejdsmarkedsportalen og workbase (fuld og delvis myndighed). 
2000-2005Salgschef (Open Systems), TSS, Tåstrup. Opbyggede Open-systems afdeling fra 0 -10 medarbejdere. Slutbrugersalg i top 500 segment.  Planlægning af markedsføringsstrategier. Intern underviser / coach for salgsteams. 

1995-2000

 

 

Country Manager, Allegro, København/Århus/Randers. Opbyggede dansk afdeling af Nordisk IT-koncern fra 0-30 medarbejdere. Daglig ledelse. Etablering af forhandlernetværk. Forhandling af enterprisekontrakter primært i top 500 segmentet. Design af salgsstrategier og valg af produktportefølje.  Ansættelse af personale til virksomhedens afdelinger og HR opgaver. 

 
1989-1995 Cand. Polit, Københavns Universitet.  

 

  

 

 

  
   
 

• Praksis: Torvet 24, 2. sal 8700 Horsens • Mobil 2783 6220 • E-mail: kak@udviklingshuset-aps.dk