frontpage.png
Forældrerådgivning
Et tilbud om privat pædagogisk psykologisk rådgivning til forældre. Forældrerådgivningen er til for forældre, der synes usikre på, hvordan de skal handle i forhold til deres børn. Det er et tilbud til forældre der oplever bekymring og problemer omkring barnets udvikling. Det er for forældre, der oplever at deres barn støder ind i vanskeligheder i skolen, i institutionen eller i familien, og man vejledes i, hvordan man kan forholde sig til vanskelighederne og støtte barnet gennem krisen.

Forældrerådgivning vil bidrage til, at man opnår en bedre forståelse af sig selv og af sine børn - en indsigt, der vil hjælpe med at bygge eller genopbygge gode stærke relationer. Forældrerådgivningen tilbyder hjemmebesøg, hvor vi arbejder direkte med relationerne i familien. Her er fokus at ændre uhensigtsmæssige reaktionsmønstre i familiesystemet. Vores erfaring er at nogle forældre foretrækker denne tilgang, hvor vi arbejder mere handlingsorienterede i familiens kontekst.

Vi kan tilbyde kommuner at købe rådgivningsforløb rettet mod aktuelle problemstillinger i familier, der ikke umiddelbart har haft udbytte af tidligere tilbud.
 

• Praksis: Torvet 24, 2. sal 8700 Horsens • Mobil 2783 6220 • E-mail: kak@udviklingshuset-aps.dk