frontpage.png
Profil Karina Kring
                       


Kandidat i pædagogisk psykologi/psykoterapeut/ 

medlem af pædagogiske psykologers forening

 

 

2017-2019

Narrativ familieterapeut, narrativ samtaleterapeut, DISPUK 

 
2018Deltagelse i kurset Dyssociale og narcissistiske personlighedsforstyrrelser – karaktertræk, adfærd og interaktion. 

2014

Uddannet Mindfulnesinstruktør, Atwork Århus

 

2012 

ACT terapeutuddannelse (acceptance and commitment therapy) hos Kognitivgruppen i Århus ved psykolog Karsten Abel. 

 

2010

 

Deltagelse i kurset Dobbeltdiagnose – når psykisk sygdom og misbrug mødes ved Henrik Rindom. Om psykisk sygdom og brug af rusmidler, samt  vigtigheden af den rette udredning og behandling af primærdiagnosen. 

 

2010

 

Indehaver af UdviklingsHuset ApS. Varetager den daglige ledelse.  Arbejder hovedsageligt med borgere med ADHD, Asperger og Angstproblematikker. Arbejder konkret med afklarings- og motivationsforløb, psykoedukation i forhold til gældende problematik, stabilitetsskabende strategier, forbedring af kognitiv funktion, tilpasning af sociale færdigheder. Varetager mentoropgaver for unge i praktik og løntilskud. Samarbejder med Psykiatrisk hospital, KRIM og KIF omkring borgere. Arbejder i workbase.  

 

2008-2010

 

 

Ansat i Kompetencehuset Ramsdal som daglig leder for de konsulenter, der arbejder med match 4 og 5. Står for personaleledelse, tilrettelæggelse af daglig praksis og faglig supervision for de konsulenter, der har sygeopfølgningsforløb, flexforløb, afklaringsforløb og beskæftigelsesrettede forløb. Deltager i daglig drift. Har sygeopfølgningssamtaler for langtidssygemeldte borgere. Underviser blandt andet i stresshåndtering, livsfortællinger, kommunikation og kropsprog, psykoedukation, udvikling og personlighed. Laver ressourceprofiler, funktionsevnevurderinger, sygeopfølgningsplaner, kontaktforløb. Skriver pædagogiske metoder til offentlige udbud. 

 

2007 

HRkonsulent hos Kompetencehuset Ramsdal. Kursusleder på ”Vejen frem”, et beskæftigelsesrettet forløb. Gruppeforløb med undervisning. Etablering af praktikker og løntilskud, ordinært arbejde. 

 

2006 

Træningsworkshop hos Daniel og Tara Goleman. ”Følelsernes alkymi”. 

 

2006-2010

 

 

Selvstændig pædagogisk psykologisk konsulent og narrativ behandler. Laver konsulentarbejde i daginstitutioner, som tovholder ved udarbejdelse af læreplaner og som procesansvarlig ved praksisudvikling. Arbejder desuden med forældrerådgivning og individuelle terapeutiske samtaler, med supervision og med professionelle udviklingsforløb gennem kognitiv coaching. Har beskæftiget sig med udviklingsprojekter rettet mod børn og unge med ADHD. Har fokusområde på konsultative metoder og på forandringsprocesser i relationer, og ikke på diagnosticering. Tegn-til-tale kursus ved Region Nordjylland, Aalborg Skolen, Trin Intro v. Anne Søbye. 

 

2003-2006

 

 

Kandidat i pædagogisk psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet, København, med speciale i narrative forandringsprocesser. Som kandidat i pædagogisk psykologi har Karina i sit studie arbejdet med udvikling og personlighed, evaluering – rådgivning og intervention, læring og kognition, subjektivering – socialitet og diversitet, videnskabsteori og metode samt anvendt pædagogisk psykologi, og hun er dermed kvalificeret i forhold til arbejdsområder som behandling, rådgivning, vejledning, evaluering, udviklingsarbejde, undervisningstilrettelæggelse og konsulentbistand.  

 

2005

 

Træningsworkshop hos Daniel Goleman og Chokyi Nyima Rinpoche; ”Arbejdet med en selv og andre: Nødvendigheden af visdom og medfølelse i medicinsk behandling, psykoterapi og socialt arbejde”. Gomde.  

 

2003 

PD i  psykologi, JCVU.  Pædagogisk psykologi, pædagogisk psykologisk intervention, videnskabsteori. 

 

1997-2003

 

Fastansat på Bethesdavej 81, Århus. Pædagog i vuggestueafdeling. Undervisning, vejledning og rådgivning af teenagemødre i Projekt Vordende mor i samarbejde med Mødrehjælpen. Handlingsplanansvarlig for synshandicappede børn.  Den daglige praksis bestod af omsorg for børn i vuggestuealderen og rådgivning af forældre, der havde brug for særlig støtte og opmærksomhed for at få overskud til hverdagen. Udarbejdede forudsætningsanalyser og ressourceprofiler. 

 

1994-1996 

Specialpædagog på Børnegården Rundhøj, en institution med integration af døve børn. 

 

1991-1994 

Pædagoguddannelse på Jysk Pædagogseminarium, JFS.  

 
   
   
 

• Praksis: Torvet 24, 2. sal 8700 Horsens • Mobil 2783 6220 • E-mail: kak@udviklingshuset-aps.dk