frontpage.png
Priser

UdviklingsHuset har en meget simpel prisstruktur:


Individuelle samtaler kr. 950 pr. time (momsfritaget)

Forældrerådgivning privat kr. 950 pr. time (momsfritaget)

Forældrerådgivning gennem kommune kr. 950 pr. time (excl. moms)

Coaching for private kr. 950 pr. time (incl. moms)

Coaching for erhverv - privat/offentlig virksomhed kr. 950 pr. time (excl. moms)

Konsulentarbejde kr. 570 pr. time (excl. moms)


UdviklingsHusets priser på vidensudvikling i institutioner følger de vejledende AC-minimumstakster for foredrag/forelæsninger inden for den offentlige sektor, der i 2010 er kr. 2.462,00 pr. time.


Pædagogiske læreplaner, projektopgaver, kurser, temadage og foredrag samt udviklings-, evaluerings- og undersøgelsesopgaver rettet mod den specifikke organisation honoreres efter aftale.


Priser på individuelle samtaler, følger Akademikernes Centralorganisations vejledende minimumstakster på privat klientkonsultation, der i 2011 er kr. 950 pr time. Priser på konsulentopgaver følger de vejledende AC-minimumstakster for konsulentarbejde, der i øjeblikket er på kr. 570 pr. time.


Ved privat henvendelse er vi uafhængige af sygesikringen, man bliver derfor ikke registreret i det offentlige system.


Man betaler kontant efter hver samtale. Afbud skal ske senest dagen før en aftalt tid til en samtale. Ved udeblivelse betales det fulde beløb for den aftalte tid.
• Modtager ikke Dankort.
• Kørsel godtgøres efter Statens takster.


Der ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring.

 

• Praksis: Torvet 24, 2. sal 8700 Horsens • Mobil 2783 6220 • E-mail: kak@udviklingshuset-aps.dk