frontpage.png
Velkommen til UdviklingsHuset – et pædagogisk psykologisk praksisfællesskab

UdviklingsHuset drives af Karina Kring, der er uddannet kandidat i pædagogisk psykologi. Vi tilbyder undervisning og vidensudvikling til offentlige og private organisationer. Derudover tilbyder UdviklingsHuset forældrerådgivning, pædagogisk psykologisk rådgivning, gruppeforløb, mentorforløb, misbrugsbehandling, særligt tilrettelagte støtte-kontaktforløb for unge med udviklingsforstyrrelser og særligt tilrettelagte afklaringsforløb og beskæftigelsesrettede vejledningsforløb til kommuner og jobcentre.

 

I samarbejdet med kommuner arbejder vi hovedsageligt indenfor Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Serviceloven. LAB § 31B mentor, LAB § 32.2 beskæftigelsesrettede forløb, SEL § 85 Pædagogisk psykologisk vejledning, SEL § 102 Tilbud af behandlingsmæssig karakter, SEL § 52.3.3 Familiekonsulent/ ung og familieindsats/ familieterapi, SEL § 52.3.6 Ungekonsulent/ støtte- udviklingsforløb, SEL § 54 Støtteperson.

 

UdviklingsHusets teoretiske tilgang til konsulentarbejde har rod i narrative og konstruktionistiske traditioner. Den primære referenceramme er den narrative psykologi, men vi inddrager også elementer af den kognitive tilgang, alt afhængig af den enkelte problematik.

Den Kognitive tilgang er en indsigtsgivende samtale, hvor man arbejder med at udvikle evnen til at tænke realistisk, rationelt og analyserende med henblik på at øge handlemuligheder.

UdviklingsHusets vision er at kunne levere de bedste konsulentydelser ud fra kundens præmisser. Vores udgangspunkt er at ethvert menneske og enhver organisation rummer noget enestående, der vil folde sig ud under de rette betingelser. Vores ønske er at åbne for menneskers potentiale, at fungere som forandringsagent, og kunne frigøre ressourcer. Vores arbejde består i at facilitere, udfordre, behandle, støtte og motivere enhver kunde til at finde troen på sig selv og fremtiden. UdviklingsHusets mål er at være med til at give mennesker et godt liv.

 

"Vi lever i sproget, og al forandring begynder med en forandring i sproget." Ludwig Wittgenstein

 

• Praksis: Torvet 24, 2. sal 8700 Horsens • Mobil 2783 6220 • E-mail: kak@udviklingshuset-aps.dk