frontpage.png
Profil Karina Kring
      

Kandidat i pædagogisk psykologi

Narrativ familieterapeut, samtaleterapeut,

psykoterapeut MPF

 

 

 

 

2010 - 2021

Indehaver af UdviklingsHuset ApS siden 2010. En pædagogisk psykologisk praksis, der tilbyder narrativ terapi, supervision og coaching. Vi tilbyder også kommuner og jobcentre pædagogisk psykologisk vejledning og særligt tilrettelagte udviklings- og opkvalificeringsforløb for unge og voksne, ramt af sociale og helbredsmæssige begrænsninger.  Vi varetager kurser og narrativ efteruddannelse til medarbejdere i offentlige og private organisationer.        

 

 
 

2018-2019

Narrativ samtaleterapeut, DISPUK

 

 

 

2018

Deltagelse i kurset Dyssociale og narcissistiske personlighedsforstyrrelser – karaktertræk, adfærd og interaktion. 

 

 

 

2017

Narrativ Familieterapeut, DISPUK

 

 

 

2014

Uddannet Mindfulnessinstruktør, v. Jane Tolstrup Christensen, Institut for Indre Sundhed. 

 

 

 

 

2012

ACT kursus (acceptance and commitment therapy) hos Kognitivgruppen i Århus ved psykolog Karsten Abel. 

 

 

 

2010

Deltagelse i kurset Dobbeltdiagnose – når psykisk sygdom og misbrug mødes ved Henrik Rindom.

 

2008-2010

Ansat i Kompetencehuset Ramsdal som daglig leder.

 

2007

HRkonsulent hos Kompetencehuset Ramsdal.   

 

 

 

2006-2008

Selvstændig familieterapeut, pædagogisk psykologisk konsulent. Laver konsulentarbejde i daginstitutioner. Arbejder desuden med forældrerådgivning og individuelle terapeutiske samtaler, med supervision og med professionelle udviklingsforløb.  Har fokus på konsultative metoder og på narrative forandringsprocesser, ikke på diagnosticering. Tegn-til-tale kursus ved Region Nordjylland, Aalborg Skolen, v. Anne Søbye. 

 

2006

Træningsworkshop hos Daniel og Tara Goleman. ”Følelsernes alkymi”. 

 

2005

Træningsworkshop hos Daniel Goleman og Chokyi Nyima Rinpoche; Arbejdet med en selv og andre: Nødvendigheden af visdom og medfølelse i medicinsk behandling, psykoterapi og socialt arbejde. Gomde.  

 

2003-2006

Kandidat i pædagogisk psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet, København, med speciale i narrative forandringsprocesser. 

 

2002-2003

PD i psykologi, JCVU. Pædagogisk psykologi, pædagogisk psykologisk intervention, videnskabsteori. 

 

1997-2002

Pædagog og familiebehandler i vuggestueafsnit. Bethesdavej 81, Århus. Undervisning, vejledning og rådgivning af teenagemødre i Projekt Vordende mor i samarbejde med Mødrehjælpen. Handlingsplanansvarlig for synshandicappede børn. Den daglige praksis bestod af omsorg for børn i vuggestuealderen og rådgivning af forældre, der havde brug for særlig støtte og opmærksomhed for at få overskud til hverdagen. 

 

1994-1996

Specialpædagog på Børnegården Rundhøj, en institution med integration af døve børn. Tegnsprogsuddannet.

 

1991-1994

Pædagoguddannelse på Jysk Pædagogseminarium, JFS.  

 

 
   

 

  
 

• Praksis: Torvet 24, 2. sal 8700 Horsens • Mobil 2783 6220 • E-mail: kak@udviklingshuset-aps.dk