frontpage.png
Profil
                       

Karina Kring - Daglig Leder / Indehaver    

2014 Uddannet Mindfulnessinstruktør, Atwork, Århus.
2012 ACT terapeutuddannelse (acceptance and commitment therapy) hos Kognitivgruppen i Århus ved psykolog Karsten Abel. 

2010

 

Deltagelse i kurset Dobbeltdiagnose – når psykisk sygdom og misbrug mødes ved Henrik Rindom. Om psykisk sygdom og brug af rusmidler, samt  vigtigheden af den rette udredning og behandling af primærdiagnosen. 

2010

 

Indehaver af UdviklingsHuset ApS. Varetager den daglige ledelse.  Arbejder hovedsageligt med borgere med ADHD, Asperger og Angstproblematikker. Arbejder konkret med afklarings- og motivationsforløb, psykoedukation i forhold til gældende problematik, stabilitetsskabende strategier, forbedring af kognitiv funktion, tilpasning af sociale færdigheder. Varetager mentoropgaver for unge i praktik og løntilskud. Samarbejder med Psykiatrisk hospital, KRIM og KIF omkring borgere. Arbejder i workbase.  

2008-2010

 

 

Ansat i Kompetencehuset Ramsdal som daglig leder for de konsulenter, der arbejder med match 4 og 5. Står for personaleledelse, tilrettelæggelse af daglig praksis og faglig supervision for de konsulenter, der har sygeopfølgningsforløb, flexforløb, afklaringsforløb og beskæftigelsesrettede forløb. Deltager i daglig drift. Har sygeopfølgningssamtaler for langtidssygemeldte borgere. Underviser blandt andet i stresshåndtering, livsfortællinger, kommunikation og kropsprog, psykoedukation, udvikling og personlighed. Laver ressourceprofiler, funktionsevnevurderinger, sygeopfølgningsplaner, kontaktforløb. Skriver pædagogiske metoder til offentlige udbud. 
2007 HRkonsulent hos Kompetencehuset Ramsdal. Kursusleder på ”Vejen frem”, et beskæftigelsesrettet forløb. Gruppeforløb med undervisning. Etablering af praktikker og løntilskud, ordinært arbejde. 
2006 Træningsworkshop hos Daniel og Tara Goleman. ”Følelsernes alkymi”. 

2006-2010

 

 

Selvstændig pædagogisk psykologisk konsulent. Laver konsulentarbejde i daginstitutioner, som tovholder ved udarbejdelse af læreplaner og som procesansvarlig ved praksisudvikling. Arbejder desuden med forældrerådgivning og individuelle terapeutiske samtaler, med supervision og med professionelle udviklingsforløb gennem kognitiv coaching. Har beskæftiget sig med udviklingsprojekter rettet mod børn og unge med ADHD. Har fokusområde på konsultative metoder og på forandringsprocesser i relationer, og ikke på diagnosticering. Tegn-til-tale kursus ved Region Nordjylland, Aalborg Skolen, Trin Intro v. Anne Søbye. 

2003-2006

 

 

Kandidat i pædagogisk psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet, København, med speciale i narrative forandringsprocesser. Som kandidat i pædagogisk psykologi har Karina i sit studie arbejdet med udvikling og personlighed, evaluering – rådgivning og intervention, læring og kognition, subjektivering – socialitet og diversitet, videnskabsteori og metode samt anvendt pædagogisk psykologi, og hun er dermed kvalificeret i forhold til arbejdsområder som behandling, rådgivning, vejledning, evaluering, udviklingsarbejde, undervisningstilrettelæggelse og konsulentbistand.  

2005

 

Træningsworkshop hos Daniel Goleman og Chokyi Nyima Rinpoche; ”Arbejdet med en selv og andre: Nødvendigheden af visdom og medfølelse i medicinsk behandling, psykoterapi og socialt arbejde”. Gomde.  
2003 PD i  psykologi, JCVU.  Pædagogisk psykologi, pædagogisk psykologisk intervention, videnskabsteori. 

1997-2003

 

Fastansat på Bethesdavej 81, Århus. Pædagog i vuggestueafdeling. Undervisning, vejledning og rådgivning af teenagemødre i Projekt Vordende mor i samarbejde med Mødrehjælpen. Handlingsplanansvarlig for synshandicappede børn.  Den daglige praksis bestod af omsorg for børn i vuggestuealderen og rådgivning af forældre, der havde brug for særlig støtte og opmærksomhed for at få overskud til hverdagen. Udarbejdede forudsætningsanalyser og ressourceprofiler. 
1994-1996 Specialpædagog på Børnegården Rundhøj, en institution med integration af døve børn. 
1991-1994 Pædagoguddannelse på Jysk Pædagogseminarium, JFS.  
  
 

Anette Duborg - Pædagogisk konsulent

2014 Uddannet mindfulnessinstruktør Atwork, Århus. 
2013 Uddannet vejleder i positiv psykologi ved Atwork, Århus. 
2012 ACT terapeutuddannelse (acceptance and commitment therapy) hos Kognitivgruppen i Århus ved psykolog Karsten Abel. 

2011

 

 

Ansat som pædagogisk konsulent og social mentor i UdviklingsHuset.  Arbejder konkret med afklarings- og motivationsforløb, for unge med problemer ud over ledighed. Har individuelle samtaler og underviser i netværksgrupper. Arbejder med etablering af virksomhedspraktikker,  løntilskud og ordinære jobs. Etablerer praktikker og orienterer virksomheder om vigtigheden af struktur og planlægning. Har vejledning i forhold til uddannelse. Samarbejder med Psykiatrisk hospital, KRIM og KIF omkring borgere. Arbejder i Fasit/ workbase . Varetager alle opgaver. (Fuld myndighed).  

2011

 

Uddannet folkeskolelærer fra Århus Seminarium, med linjefag i dansk og kristendomskundskab/religion. Med fokus på den pædagogiske tilgangs betydning for elevens handlemuligheder samt relationernes betydning for udvikling.   
2007 Workshop ved Howard Gardner, Universe research lab, Alsion. “From Multiple Intelligence to Five Minds for the Future.” 
2006 Træningsworkshop hos Daniel og Tara Goleman. ”Følelsernes alkymi”, Gomde. 
2002-2011 Kiropraktisk klinik, Jessensgade, Horsens.  
2000-2001 Nordlys Centrets terapi og massageuddannelse, Silkeborg. 
  
 

Jørgen Kring - Pædagogisk psykologisk konsulent 

2013 Uddannet Vejleder i positiv psykologi ved AtWork, Århus. 
2012

ACT-uddannet ved Kognitivgruppen i Århus. 

2010 Deltagelse i kurset Dobbeltdiagnose – når psykisk sygdom og misbrug mødes ved Henrik Rindom. Om psykisk sygdom og brug af rusmidler, samt  vigtigheden af den rette udredning og behandling af primærdiagnosen. 

2010- 

 

 

Ansat som pædagogisk konsulent i UdviklingsHuset.  Arbejder på beskæftigelsesrettet forløb Indsatsen.  Står hovedsageligt for den virksomhedsrettede kontakt og for hjemmesamtaler. Arbejder konkret med afklarings- og motivationsforløb, psykoedukation i forhold til gældende problematik, stabilitetsskabende strategier, forbedring af kognitiv funktion, tilpasning af sociale færdigheder. Har individuelle samtaler og underviser i netværksgrupper.  Etablerer praktikker og orienterer virksomheder om vigtigheden af struktur og planlægning. Arbejder i workbase. Varetager alle opgaver. (Fuld og delvis myndighed).

 
2008-2010 Leder af SFO på Kolt Skole, Århus Kommune. 
2005-2008 Leder i Børnehave Elverdalsparken, Højbjerg. En børnehave med handicapintegration af børn med ADHD, Autisme, Asperger og andre psykiske problemstillinger. 

2004-2008

 

 

 

 

Diplom moduler fra Jysk center for videregående uddannelse:

Modul i pædagogisk psykologi med fokus på anerkendelse i det professionelle arbejde, systemisk tænkning som metode, inklusion og eksklusion.

Ledelsesmoduler: Ledelse og Coaching, Ledelse og medarbejder, Det personlige lederskab, Ledelse i et politisk styret system, Ledelse og organisation. Fokus har her været rettet på medledelse og anerkendelse som styringsredskab i et systemisk perspektiv. Arbejdsmiljøuddannelsen fra Århus Kommune. 

2002-2004

 

Konstitueret leder i Børnehaven Elverdalsparken, Højbjerg.

 

2000-2004 Souschef i Børnehaven Elverdalsparken, Højbjerg.  En børnehave med handicapintegration af børn med Autisme, ADHD, selektiv mutisme. 
1997-1999 Pædagog,  Ringgårdens Fritidshjem. Ansvar for integration af børn med ADHD og Asperger. 
1997 Klubmedarbejder, Fritidsklubben Holme Vestergård. En klub for unge i et socialt belastet område. 
1995-1996 Ansat som pædagog på Fritidshjemmet Frijsenborgvej, Risskov. 
1994-1995 Ansat som pædagog i Grønløkke Skolens SFO, Tranbjerg 
1991-1994 Pædagoguddannelsen fra JPS, Risskov. 
  
 

Mira Hessellund - Pædagogisk psykologisk konsulent.

2015 

 

Ansat i UdviklingsHuset, Horsens. Arbejder med afklarings- og motivationsforløb, stabilitetsskabende strategier, forbedring af kognitiv funktion, tilpasning af sociale færdigheder mv. Varetager mentoropgaver, individuelle samtaleforløb såvel som netværksgrupper. Indgår i samarbejde med Psykiatrien, læger, kommunen, CSU, uddannelsesinstitutioner, praktiksteder mv. Varetager myndighedsfunktion for unge aktivitetsparate under 30 år. Arbejder i KMD Momentum, Work Base og Schultz Fasit. 

2014-2015

 

 

 

Faglig mentor på Århus Universitet DPU/IUP ca. 10 timer om ugen. Arbejdet består i at vejlede studerende med psykiske vanskeligheder. Arbejdspladsen anvender en narrativ og systemisk tilgang.

2013

 

Kandidat i Pædagogisk Psykologi,  Aarhus Universitsskole (DPU).

Speciale: Inklusionspolitikkens betydning for elevers faglige og sociale trivsel.   

2012-201

 

 

 

Narrativ terapeutuddannelse med dybdevisualiserings teknikker. Nyudvikling af personlige narrativer og rekonstruktion af identitet.

 

2014 Rådgiver i Indvandrerrådgivningen i Århus. Rådgivning og vejledning inden for uddannelsesvejledning, familiesammenføring, visumansøgning,  førtidspension, samtaler med flygtninge med PTSD, voldsramte kvinder.  
2014 Kursus i mentoring ved PPU 3x3 timer ved Uddannelsesrådgivere Lykke  Elisabeth Ramsdal og Vivian Vesterskov Petersen.  
2012 Kursus i autismespektrum-forstyrrelser ved Ph.d. og psykolog Cecilie Brynskov. 
2010 Kursus i udfordrende adfærd ved psykolog Trine R. Knudsen 

2007-2010

 

Specialpædagog  Klubberne Regnbuen. Klubtilbud efter servicelovens §36 for udviklingshæmmede unge i alderen 13-21 år.

 
2009 Kursus i assertiv kommunikation ved Charlotte Vestergaard. 
2009 Kursus i autismespektrum forstyrrelser 

2008

 

Kursus i ADHD - attention deficit hyperactivity disorder Butterfly-kursus

 
2005 Kursus i tegn og tale. 
2004-2005 Underviser, Fårup Skole. Dansk, billedkunst, kristendom og natur/teknik 
2003-2004 Vikariat på Sølystskolen i Århus. Undervisning i dansk, fysik og matematik på 3., 6., 7. og 9. klassetrin. 

2000-2003

 

Undervisning af børn og unge i gymnastik inden for Aalborg Idrætsforening med 2 timer om ugen, med ansvaret for et gymnastikhold for unge med fysisk- og psykisk handicap, samt et gymnastikhold for børn med autisme.

 

1999-2003 

Læreruddannet  ved Aalborg lærerseminarium. Linjefag i dansk, kristendomskundskab/religion, historie og billedkunst. Bachelor i Dansk.

 
  
 

Maj-Britt Rosenkjær – Pædagogisk Konsulent / Misbrugsbehandler

2014 Mindfulness instruktør / AT WORK Århus 
2013 Positiv psykologi vejleder /AT WORK Århus. 

2013

 

 

Psykoterapeut /pædagogisk konsulent, UdviklingsHuset Horsens. Ansat som psykoterapeut og pædagogisk konsulent i UdviklingsHuset. Arbejder hovedsageligt med borgere med psykiske vanskeligheder og stressbetingede lidelser samt udfordringer i forhold til misbrugsproblematikker. Arbejder med motiverende samtaler og med psykoedukation med henblik på nye stabilitetsskabende strategier.  Arbejder med Mentorforløb i hjemmet samt afklaringsforløb og beskæftigelsesrettede forløb. Har individuelle samtaler og underviser i netværksgrupper. Arbejder tværfagligt med alle relevante samarbejdspartnere.

 
2012 Kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsformer / Act house Århus. 
2010 ACT uddannet, Kognitivgruppen Aarhus 
2010-2012 Supervisor uddannet - Albatros i Århus. Supervisionens teorier og metoder. Supervision i grupper. Personligt lederskab. Gruppe- og samarbejdsprocesser. Kommunikationsteorier. Konstruktiv lytning og feedback. 
2009 Misbrugsbehandler CSU Trin Horsens. Faglig koordinator i dagbehandlingen samt daglig ansvarlig i halvvejshus i Houmanns gade i ca. 1½ år. Medicin kompetence. Samtaleterapi, behandlingsplaner og tværfagligt samarbejde med familie – psykiatri -psykolog – læge samt uddannelses institutioner praktikpladser og lign. 
2009 NADA akupunktur / Lars Wiinblad 

2008

 

Kognitive behandlingsformer / Psykologhuset Århus

 
2008 Eksponering / Psykoterapeut Lene Holm KFUM Syd Gaarden Haderslev 
2008 Akupunktur 2000 / John Boel, Aulum 
2007 ”BROEN” misbrugsbehandler v/ KFUM sociale arbejde. 
2007 SKP medarbejder alkoholuddannelse / COK kompetenceudvikling   

2007

 

Parasollen KFUM´s Cafe Vejle. 5 mdrs. ansættelse som SKP medarbejder primært for misbrugere i Vejle og med tilknytning til KFUM´s sociale arbejde /Parasollen i Vejle.

 

2006

 

Stenild omsorgshjem.  Behandler / konstitueret leder. Omsorgshjem for misbrugere med brug for længerevarende reakreativt forløb. samtaleforløb –medicinansvarlig – læge/ - sygehuskontakt / journal og rapport ansvarlig. Personaleansvar.

 

1997-2000

 

Uddannet Psykoterapeut på institut for misbrugsbehandling & psykoterapi. Kolding. Terapeutisk træning, supervision.

 

1996 Blå Kors Hjemmet i Hobro.  Institution for misbrugere. Ansat som Efterværnskonsulent samt assistent med medicinansvar. Netværksdannelse til udflyttede beboere samt kontakt til hjemmesygeplejerske, læge, misbrugscenter og lignende. 
1995 Familiehuset i Flejsborg. Ansat pædagogisk konsulent / behandler på Institution for anbragt familier og deres børn.  Familiebehandling -observationer på forældreevne samt evt. anbringelse af barn uden for hjemmet. 
1995 Uddannet Social- og sundhedsassistent / Skolen i Hammer Bakker 
  
 Peter Fugleberg - Pædagogisk konsulent.
2015 Uddannet Vejleder i positiv psykologi ved At-Work, Århus. 

2013- 

 

 

Pædagogisk Konsulent, Udviklingshuset, Horsens. Arbejder på beskæftigelsesrettet forløb Indsatsen. Arbejder konkret med afklarings- og motivationsforløb, psykoedukation i forhold til gældende problematik, stabilitetsskabende strategier, forbedring af kognitiv funktion, tilpasning af sociale færdigheder. Har individuelle samtaler og underviser i netværksgrupper. Etablerer praktikker og orienterer virksomheder om vigtigheden af struktur og planlægning. Arbejder i workbase. Varetager alle opgaver. (Fuld og delvis myndighed).

 

2013 ACT-uddannet ved Kognitivgruppen i Århus v. Psykolog Morten Sveistrup Hecksher. 

2008-2014

 

Konsulent, Kompetencehuset, Horsens. Kursusleder på  beskæftigelsesrettede forløb for kontanthjælpsmodtagere. Gruppeforløb med undervisning. Etablering af praktikker og løntilskud, ordinært arbejde samt samtaleforløb. Arbejdede i Workbase (fuld og delvis myndighed)  

2005-2008

 

Konsulent, Ramsdal Job og Karriere, Horsens. Kursusleder på  beskæftigelsesrettede forløb for dagpengemodtagere herunder LVU-forløb  Gruppeforløb med undervisning. Etablering af praktikker og løntilskud, ordinært arbejde. Arbejdede i Arbejdsmarkedsportalen og workbase (fuld og delvis myndighed).  

2000-2005Salgschef (Open Systems), TSS, Tåstrup. Opbyggede Open-systems afdeling fra 0 -10 medarbejdere. Slutbrugersalg i top 500 segment.  Planlægning af markedsføringsstrategier. Intern underviser / coach for salgsteams. 

1995-2000

 

Country Manager, Allegro, København/Århus/Randers. Opbyggede dansk afdeling af Nordisk IT-koncern fra 0-30 medarbejdere. Daglig ledelse. Etablering af forhandlernetværk. Forhandling af enterprisekontrakter primært i top 500 segmentet. Design af salgsstrategier og valg af produktportefølje.  Ansættelse af personale til virksomhedens afdelinger og HR opgaver. 
1989-1995 Cand. Polit, Københavns Universitet. 
  
 

Lotte Weber – Socialfaglig konsulent

2013 Uddannet vejleder i positiv psykologi ved Atwork, Århus.
2012 ACT uddannelse (acceptance and commitment therapy) hos Kognitivgruppen i Århus ved psykolog Karsten Abel. 
2010 Deltagelse i kurset Dobbeltdiagnose – når psykisk sygdom og misbrug mødes ved Henrik Rindom. Om psykisk sygdom og brug af rusmidler, samt vigtigheden af den rette udredning og behandling af primærdiagnosen. 
2010 Ansat som socialrådgiver i UdviklingsHuset.  Arbejder med afklaringsforløb og beskæftigelsesrettede forløb. Arbejder hovedsageligt med borgere med psykiske vanskeligheder og stressbetingede lidelser. Har individuelle samtaler og underviser i netværksgrupper.  Arbejder i workbase. Kan varetage alle opgaver. (Fuld og delvis myndighed). 
2009-2010 Ansat ved Jobcenter Horsens som beskæftigelsesrådgiver i Ungeteamet.  Arbejdede med unge med problemer ud over ledighed, matchkategori 2 og 3. Myndighedsopgaver, visitation, afholdelse opfølgningssamtaler, afklaring af fremtidigt forsørgelsesgrundlag. Jeg har fungeret som tovholder i borgernes sag og er vant til at samarbejde med andre parter, herunder anden aktør og andre myndighedsinstanser. Arbejdede i WorkBase.  

2009

 

Professionsbachelor  socialrådgiver, Via University College / Socialrådgiveruddannelsen i Århus.

 
2008-2009 Frivillig,  Åben Rådgivning. Socialfaglig rådgivning udført af et frivilligt team af socialrådgiverstuderende. Rådgivningen foregik både personligt og telefonisk. Deltog i driften af organisationen, bl.a. som medlem af rådgivningens PR-udvalg.  
2007 Socialrådgiverpraktikant ved Rusmiddelcenter Viborg. Primært beskæftiget i alkoholbehandlingen, hvor jeg hovedsageligt arbejdede med behandlingsafklaring, motivation samt råd og vejledning af borgeren. Ut har deltaget i samtalebehandlingen, både som observatør og har afholdt behandlingsorienterede samtaler under supervision. I behandlingssamtalerne arbejdes der med en kognitiv tilgang.    Tegn-til-tale kursus ved Region Nordjylland, Aalborg Skolen, Trin Intro v. Anne Søbye. 
2003-2008 Har været beskæftiget indenfor forskellige servicefag forud for uddannelsen som socialrådgiver. 
  
 

Sara Svane – tilknyttet konsulent

2016- Specialistuddannelse i narrative psykoterapi ved DISPUK, Århus 
2012 ACT uddannelse (acceptance and commitment therapy) hos Kognitivgruppen i Århus ved psykolog Karsten Abel. 

2012-2016

 

Ansat som pædagogisk psykologisk konsulent ved UdviklingsHuset. Arbejder hovedsageligt med borgere med ADHD, Asperger og Angstproblematikker. Arbejder konkret med afklarings- og motivationsforløb, psykoedukation i forhold til gældende problematik, stabilitetsskabende strategier, forbedring af kognitiv funktion, tilpasning af sociale færdigheder. Varetager mentoropgaver for unge i praktik og løntilskud. Samarbejder med Psykiatrisk hospital, KRIM og KIF omkring borgere. Arbejder i Fasit. 

2012

 

Sociologi kongres, ”Troubled Identities” ved Århus Universitet.

 

2008-2011

 

Kandidat i pædagogisk psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet/Århus Universitet, med speciale i sproglige og diskursive tilblivelsesprocesser. Som kandidat i pædagogisk psykologi har Sara i sit studie arbejdet med udvikling og personlighed, evaluering – rådgivning og intervention, læring og kognition, subjektivering – socialitet og diversitet, videnskabsteori og metode samt anvendt pædagogisk psykologi, og hun er dermed kvalificeret i forhold til arbejdsområder som rådgivning, vejledning, evaluering, udviklingsarbejde, undervisningstilrettelæggelse og konsulentbistand. 

2004-2005

 

Pædagog i børnehave ved Børnehaven Åkanden i Horsens

 
2000-2004 Pædagoguddannelsen på Gedved Seminarium 
  
  
  
  
  
  
 

• Praksis: Torvet 24, 2. sal 8700 Horsens • Mobil 2783 6220 • E-mail: kak@udviklingshuset-aps.dk