frontpage.png
HEART-WORK FORLØB

 

Udviklingshusets HEART-WORK forløb er finansieret af fondsmidler og er etableret i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner. Fondsmidlerne bliver brugt til at finansiere narrative mentor-samtaleforløb og netværksgrupper til at støtte sårbare unge, der ikke har ret til SPS støtte. Særligt er vi opmærksomme på at støtte de sårbare unge i at påbegynde og gennemføre deres uddannelse. Dette fordi vi oplever, at uddannelse er en vigtig trædesten til et liv med færre vanskeligheder. Der er også mulighed for støtte i overgangsperioden til ungdomsuddannelse.

 

I Udviklingshusets Heart-Work forløb er vi interesserede i at lave en tidlig indsats, hvor vi hjælper med at afhjælpe de problemer de unge har, inden deres situation bliver uoverskuelig. Forløbet består af narrative samtaler, med en opmærksomhed på de ressourcer og værdier, der er til stede hos den unge. Vi retter vores fokus på, hvilke handlinger, kompetencer og kvaliteter, der er til stede, når tilværelsen fungerer bedst muligt. I HEART-WORK forløbet er vi ikke optaget af diagnoser, vi er i stedet optaget af, hvordan man kan blive bedre til at håndtere de vanskeligheder man møder i livet. 

 

Learnmark STEP10 har modtaget fondsmidler til et HEART-WORK forløb, der kører i perioden fra 1. februar 2020 til 31. januar 2021. Visitationen foregår gennem mentor Jesper Jungløw Nielsen mobil 4212 7429 eller AKT-vejleder Mie Gindesgård mobil 4212 7438.


 

 

• Praksis: Torvet 24, 2. sal 8700 Horsens • Mobil 2783 6220 • E-mail: kak@udviklingshuset-aps.dk