frontpage.png
HEART-WORK (SØV)

Udviklingshuset Heart-Work ApS cvr. 37603083 er en socialøkonomisk virksomhed, hvis primære formål er at forbedre forholdene og skabe udvikling for socialt udsatte unge. Særligt er vi opmærksomme på, at støtte de unge i at påbegynde og gennemføre deres uddannelse. Dette fordi vi oplever, at uddannelse er en vigtig trædesten til et liv med færre vanskeligheder. Udviklingshuset Heart-Works overskud bliver brugt til at finansiere narrative samtaleforløb og netværksgrupper til unge udsatte.

 

I Udviklingshuset Heart-Work har vi et ønske om, at være med til at ændre på de strukturer, der er i samfundet. Vi synes, der bør være en øget opmærksomhed på, hvilke konsekvenser det har for det enkelte menneske at få og leve med en diagnose. Dette er dilemmaet i den moderne diagnosekultur, som også etisk råd er optaget af i deres materiale: ”Etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser”. I Udviklingshuset Heart-Work er vi interesserede i at lave en tidlig indsats, hvor vi hjælper med, at afhjælpe de problemer de unge har, inden deres situation bliver uoverskuelig og inden det bliver nødvendigt, at få tilknyttet psykiatrien.  Vi ønsker helt konkret, at de unge kan få hjælp til at påbegynde og gennemføre deres studie uden de vanskeligheder de har i livet skal diagnosticeres først.

 

Med det afsæt søger vi fondsmidler og igangsætter samtaleforløb for unge udsatte. 

 

• Praksis: Torvet 24, 2. sal 8700 Horsens • Mobil 2783 6220 • E-mail: kak@udviklingshuset-aps.dk