frontpage.png
Foredrag

UdviklingsHuset tilbyder offentlige og private institutioner enkeltstående foredrag eller en foredragsrække hvor hele institutionens ansatte tager del i det samme efteruddannelsesforløb. De ansatte vil hermed have samme teoretiske pædagogiske psykologiske referenceramme, og kunne etablere et fælles fagligt sprog.
Medarbejderne vil blive undervist i den nyeste pædagogiske psykologiske forskning på børneområdet. Foredragene giver institutionen et umiddelbart fagligt løft og åbner op for nye pædagogiske handlemuligheder. Forløbene er præget af vekslen mellem oplæg og deltagelse.


1 Fra individ til relation. - Paradigmatiske strømninger inden for den pædagogiske psykologi

2 Narrativets muligheder. – Fortællingers indvirkning på børn og voksne i dagligdagen.

3 I gang med Appreciative Inquiry. - Ressource og værditænkning i hverdagen.

4 Appreciative inquiry og den lærende organisation.

5 Børn og stress.

6 Stress og stresskompetence i organisationer.

7 Forbløffelse som metode. – Værktøj til praksisrefleksioner.

8 Forandringer i organisationer.

9 Skal vi opdrage eller inddrage?



Tidsramme; ca. 1½ time pr. oplæg
Deltagerantal; max 15 deltagere

Sted; internt i institutionen, hvor der er mulighed for powerpoint præsentation.

Kontakt os hvis du har brug for et skræddersyet foredrag. UdviklingsHuset formidler også gerne kontakten til andre potentielle foredragsholdere.

 

• Praksis: Torvet 24, 2. sal 8700 Horsens • Mobil 2783 6220 • E-mail: kak@udviklingshuset-aps.dk